Sisältöön      
 
 
 
 
 

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut (ns. vanhuspalvelulaki)

Ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia halutaan turvata lainsäädännöllä.

Laki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä alettiin soveltaa heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja loppuja 1.1.2015 alkaen.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Finlex)

Lain tavoitteena on

  • edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja
  • tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja 
  • edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin 
  • turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

Materiaalia vanhuspalvelun toimeenpanon tueksi

Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto.pdf (121.9 kB ) Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (Julkaisuja 2013:13)  Vanhuspalvelulaki - pykälistä toiminnaksi (THL ja STM)

 

Tietoa kuntapäättäjille vanhuspalvelulaista.pdf (56.6 kB ) Lataa diaesitys: Vanhuspalvelulaki voimaan - mikä muuttuu? (STM:n aineistopankki) (diaesitys pdf-tiedostona. 182.4 kB )

Mikä vanhuspalvelulain toimeenpanossa askarruttaa?

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton asiantuntijat ovat vastanneet lakiin liittyviin kysymyksiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vanhuspalvelulaista

Kysymyksiä voi edelleen lähettää hallitusneuvos Riitta Kuusistolle (etunimi.sukunimi@stm.fi).

Aluekierros syksyllä 2013

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää alkusyksystä alueellisia seminaareja kahdellatoista paikkakunnalla.

Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros

Miten laki vaikuttaa iäkkäiden hyvinvointiin ja palveluihin?

THL ja Valvira seuraavat STM:n toimeksiannosta lain vaikutuksia palveluihin sekä kunta/kuntayhtymä- että toimintayksikkötasolla.

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2013-2014 (THL) 

 

Lisätietoja

Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 02951 63401
Johtaja Päivi Voutilainen, p. 0295 163403, etunimi.sukunimi@stm.fi

13.10.2014
Jaa