Sisältöön      
 
 
 

Terveys 2015 -kansanterveysohjelma

Terveys 2015 on pitkän aikavälinen terveyspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Ohjelman toteutuksen lähtökohtana on terveys kaikissa politiikoissa eli se pyrkii hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä terveydenhuollossa että kaikilla muilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Ohjelmaa toteuttavat useat eri tahot, muun muassa kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt. Ohjelman taustalla on Maailman terveysjärjestön WHO:n Terveyttä kaikille -ohjelma.

Ohjelmalla konkreettisia ja mitattavia tavoitteita

Ohjelma sisältää kahdeksan tavoitetta, joita täsmennetään toimintaa ohjaavilla linjauksilla. Linjaukset koskevat eri toimijoita ja arkielämän ympäristöjä - muun muassa koteja, kouluja ja työpaikkoja.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että terveys otetaan valintoja ohjaavaksi periaatteeksi kaikilla kuntien ja valtion tehtäväalueilla,  yksityissektorilla sekä ihmisten omassa toiminnassa.

Tavoitteet on määritelty niin, että ne ovat mahdollisimman konkreettisia ja mitattavia. Nuorten osalta tavoitteeksi on asetettu esimerkiksi tupakoinnin vähentäminen siten, että vuoteen 2015 mennessä korkeintaan 15 prosenttia 16-18-vuotiaista tupakoi. Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen on valmisteltu erillinen toimintaohjelma.

Ohjelman toimeenpano ja seuranta

Ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa koordinoi kansanterveyden neuvottelukunta yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kansanterveyden neuvottelukunta (Valtioneuvoston hankerekisteri)

Ohjelman toteutumista arvioidaan nelivuotiskausittain.

Julkaisut ja esitteet

Terveys 2015 -kansanterveysohjelman väliarviointi (Raportteja ja muistioita 2013:4)  Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta (Julkaisuja 2001:4, pdf, 396 kB) Terveys 2015 -kansanterveysohjelma -esite (pdf, 387 kB)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, p. 02951 63326, etunimi.sukunimi@stm.fi

26.03.2015
Jaa