Sisältöön      
 
 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Kaste-ohjelman logo

Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Kaste-ohjelman tavoitteet ja kuusi osaohjelmaa

Ohjelman tavoitteena on

  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen.

Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen, ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä.

Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla.

Kuusi osaohjelmaa:

1. Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan.
2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan.
3. Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan.
4. Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan. 
5. Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi.
6. Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.

Kaste-ohjelmassa määritellään

  • sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet
  • kehittämisen ja valvonnan painopisteet ja niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta, säädösvalmistelusta ja ohjelman toteutumisesta eri keinoin. Alueelliset johtoryhmät vastaavat ohjelman alueellisesta toimeenpanosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) toteuttavat valtakunnallisia kehittämistoimenpiteitä sekä tukevat säädösvalmistelua ja kuntien kehittämistyötä omalla asiantuntijuudellaan.

Kaste-ohjelmaa valmisteltu kansallisesti

Kaste-ohjelma pureutuu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten asiantuntijoiden ja kansalaisten esille nostamiin uudistustarpeisiin. Ohjelma toteuttaa hallitusohjelmaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.

Valtioneuvosto vahvistaa Kaste-ohjelman joka neljäs vuosi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012-2015

Toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan, miten Kaste-ohjelman tavoitteet saavutetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012 – 2015. Toimeenpanosuunnitelma

Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat on tiivistetty kastepisarakuvaan.

 

Lisätietoja

Olli Kerola, apulaisosastopäällikkö, p.0295 163 322 
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, p. 02951 63290 
Hanne Mäkitalo, osastosihteeri (Kaste-ohjelman tekninen sihteeri), p. 0295 163 296

sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@stm.fi

15.01.2014
Jaa