Sisältöön      
 
 
 
 
 

Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2010-2014

Taulukko: Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta.

Työnantajat
2010
2011
2012
2013
2014
Sairausvakuutus
     
- kaikki työnantajat
2,23
2,12
  2,12 2,04 2,14
      
Työttömyysvakuutus
     
- palkkasumma v. 2014  alle 1 990 500 euroa 0,750,80,8 0,8  0,75
- palkkasumman 1 990 500 euroa ylittävältä osalta 2,95
 3,2
3,2 3,2  2,95
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
  0,8 0,8  0,75
      
Työeläkevakuutus      
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
 16,917,117,35 17,35 17,75
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (sis. varhaiseläkemenoperusteisen maksun) 
 16,917,1
 17,35 17,35 17,75
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu 20,7
 21,6
 19,85 19,73 20,40
      
Vakuutetut
 2010  2011 2012   2013 2014
Sairausvakuutus
     
Sairaanhoitomaksu
     
- palkansaajat ja yrittäjät1,47
1,191,22 1,30  1,32
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,641,361,39 1,47  1,49
Päivärahamaksu
       
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät
 0,930,820,82
 0,74 0,84
-YEL-yrittäjät
 1,05
 0,92
 0,97 0,88 0,97
        
Työttömyysvakuutus
 0,400,6 0,6 0,6  0,5
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
 0,150,2 0,2 0,2 0,19
        
Työeläkevakuutus     
- alle 53-vuotiaat palkansaajat
 4,5 4,7 5,15 5,15  5,55
- 53 vuotta täyttäneet palkansaajat
 5,7  6,0  6,5 6,5 7,05
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 21,221,622,5 22,5 23,3
- 53 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 22,422,923,85 23,85 24,8
28.08.2014
Jaa