Sisältöön      
 
 
 
 
 

Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2011-2015

Taulukko: Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta.

Työnantajat
2011
2012
2013
2014
2015
Sairausvakuutus
     
- kaikki työnantajat
2,12
  2,12 2,042,14 2,08
      
Työttömyysvakuutus
     
- palkkasumma v. 2015  alle 2 025 000 euroa0,80,8 0,8  0,75  0,8
- palkkasumman 2 025 000 euroa ylittävältä osalta
 3,2
3,2 3,2  2,95  3,15
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
 0,8 0,8 0,75  0,8
      
Työeläkevakuutus      
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,117,35 17,3517,75  18,0
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (sis. varhaiseläkemenoperusteisen maksun) 
17,1
 17,35 17,3517,75  17,2
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu
 21,6
 19,85 19,7320,40 20,11

      
Vakuutetut
 2011 2012   2013 2014  2015
Sairausvakuutus
     
Sairaanhoitomaksu
     
- palkansaajat ja yrittäjät1,191,22 1,30  1,32  1,32
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot)1,361,39 1,47  1,49  1,49
Päivärahamaksu
       
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät
0,820,82
 0,740,84 0,78
-YEL-yrittäjät
 0,92
 0,97 0,880,97  0,91
        
Työttömyysvakuutus
0,6 0,6 0,6  0,5  0,65
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,2 0,2 0,20,19  0,24
        
Työeläkevakuutus     
- alle 53-vuotiaat palkansaajat
 4,7 5,15 5,15  5,55  5,7
- 53 vuotta täyttäneet palkansaajat
  6,0  6,5 6,57,05  7,2
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät21,622,5 22,523,3 23,7
- 53 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät22,923,85 23,8524,8  25,2
23.01.2015
Jaa