Sisältöön      
 
 
 
 
 

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Se korvaa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut ja ansionmenetykset.

Kenen on otettava vakuutus?

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, jos työpäiviä kertyy kalenterivuoden aikana yli 12.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta huolehtivat yksityiset vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä myöntämästä ja pitämästä voimassa siltä haettua lain mukaista vakuutusta.

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai hän ei ole vakuuttamisvelvollinen, työntekijällä on kuitenkin oikeus korvauksiin. Tällöin korvausasian käsittelee ja korvauksen maksaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Valtion virkamiehiä ja työntekijöitä ei vakuuteta, mutta valtiokonttori maksaa tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset valtion varoista.

Valtiokonttori

Kuka maksaa vakuutusmaksut?

Työnantaja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. Vakuutusmaksun suuruus riippuu maksettujen palkkojen määrästä ja yrityksen toimialan riskialttiudesta.

Mitä vakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Lisää aiheesta Toimeentulo-osiossa

Työtapaturmat ja ammattitaudit 

 
09.02.2015
Jaa