Sisältöön      
 
 
 
 
 

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä saa henkilö, joka ei sairauden tai vamman vuoksi kykene ansaitsemaan toimeentuloaan. Työkyvyttömyyseläke kuuluu sekä kansaeläkejärjestelmän että työeläkejärjestelmän etuuksiin.

Työkyvyttömyyseläkkeellä korvataan pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä. Eläke voi olla 

  • toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
  • työeläkejärjestelmässä myös osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi työeläkkeensaajan täyttäessä 63 vuotta ja kansaneläkkeensaajan 65 vuotta.

Miten työkyvyttömyyseläke määräytyy?

Työeläkejärjestelmän mukaisissa työkyvyttömyyseläkkeissä otetaan huomioon ansiot ennen työkyvyttömäksi tuloa ja  tuleva aika eläketapahtumasta vanhuuseläkeikään. Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläkkelle jäämistä edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella.

Työkyvyttömyyseläke (Työeläke.fi)

Kansaneläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai muu eläke on pieni. Eläkkeen määrä riippuu myös siitä, kuinka kauan henkilö on asunut Suomessa.

Työkyvyttömyyseläke (Kela)

Työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö voi saada myös takuueläkettä.

Työkyvyttömyyseläkettä haetaan Kelasta tai työeläkelaitokselta

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä haetaan Kelasta. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä haetaan työeläkelaitokselta.

Etuuden hakeminen työkyvyn heikentyessä

Takuueläkkeistä voi valittaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten siitä valitetaan. Työeläkkeistä voi valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Kansaneläkkeistä ja takuueläkkeistä voi valittaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Valitusviranomaiset

 

07.11.2014
Jaa