Sisältöön      
 
 
 
 
 

Sotilasavustus ja muut palvelusetuudet

Varusmiespalvelussa tai siviilipalvelussa olevan  omainen ja asevelvollinen itse voivat saada palvelusajalta tarveharkintaista sotilasavustusta.

Avustuksen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelu on heikentänyt hakijan toimeentulomahdollisuuksia ja että hakija on avustuksen tarpeessa.

Avustusta haetaan Kelasta, joka myös maksaa sen.

Asevelvolliset (Kela)

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sotilasavustuksen lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta. 

Sotilasavustus siviilimenojen maksamiseen

Sotilasavustuksena voidaan palvelusaikana maksaa

 • perusavustusta asevelvollisen omaisille
 • elatusapumaksut asevelvollisen lapselle
 • asumisavustusta ja erityisavustusta asevelvollisen omaisille
 • erääntyvät opintolainojen korot
 • avustusta asevelvollisen asumiseen.
Kuka avustusta saa?

Sotilasavustusta maksetaan

 • asepalveluksessa olevalle asevelvolliselle
 • siviilipalveluksessa olevalle
 • reservin kertausharjoitukseen kutsutulle
 • vapaaehtoisessa asepalvelussa olevalle naiselle.

Avustukseen oikeutettuja omaisia ovat edellä mainittujen

 • aviopuoliso
 • avopuoliso, jonka kanssa on yhteinen lapsi
 • oma lapsi
 • aviopuolison lapsi.
Tapaturmat palvelusaikana

Valtio korvaa palvelusaikana sattuneet tapaturmat tai palveluksen aiheuttamat ammattitaudin kaltaiset sairaudet. Sotilastapaturmalain mukaisen vakuutusturvan piiriin kuuluvat palvelustaan suorittavat varusmiehet, vapaaehtoiset naiset, siviilipalvelusmiehet ja kertausharjoituksessa olevat reserviläiset.

Korvauksen tapaturmista ja palvelussairauksista maksaa valtiokonttori, jolta tukea myös haetaan.

Sotilastapaturmat (Valtiokonttori)

Päätöksestä valittaminen

Sotilasavustuspäätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, kanteluja ja muistutuksia tai valituksia.

Valitusviranomaiset

19.02.2014
Jaa