Sisältöön      
 
 
 
 
 

Eläketurva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa eläkelainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Suomen eläkejärjestelmä turvaa toimeentulon

  • vanhuuden
  • työkyvyttömyyden ja
  • perheenhuoltajan kuoleman varalta.

Eläkejärjestelmä
Avaa kuvasta isompi versio klikkaamalla sitä

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian ja hallitusohjelman mukaan

  • elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä
  • eläkejärjestelmää uudistetaan niin, että se vastaa paremmin elinajan pidentymisen, työ ja perhe-elämän yhteensovittamisen, muuttuvien työolojen ja rajat ylittävän muuttoliikkeen vaatimuksiin
  • turvataan työeläkejärjestelmän kestävyys, rahoitus ja riittävä eläketurva
  • eläke-, kuntoutus- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena
  • työeläkelainsäädäntöä koskevat uudistukset valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa
  • työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää vähennetään
  • osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöä edistetään
Eläketurva koostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

Työeläke                 
Palkkatulon ja yrittäjien työtulon perusteella kertyvä eläke.
Kansaneläke             Vähimmäisturvan varmistava eläke sille, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni.
Takuueläke Eläke-etuus, jolla turvataan kaikille kansaneläkettä suurempi vähimmäiseläke.


Työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän etuuksiin kuuluvat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. Työeläkkeeseen kuuluu lisäksi osa-aikaeläke.

Vanhuuseläke

Etuus, joka mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä osa-aikaisesti tai kokonaan.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä.

Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille.


Eläketurvan vapaaehtoinen vahvistaminen

Lakisääteistä pakollista eläketurvaa on mahdollista täydentää työnantajan järjestämällä tai itse hankitulla lisäeläketurvalla.

Vapaaehtoiset vakuutukset
Lisäturvaa eläkkeeseen (Työeläke.fi)

31.12.2014
Jaa