Sisältöön      
 
 
 
 
 

Toimeentulo

Toimeentuloturva on osa sosiaaliturvaa
17.02.2015
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaaliturvaan liittyvästä lainsäädännöstä ja järjestelmän kehittämisestä. Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa.

Sosiaaliturva koostuu palveluista ja  toimeentulon turvaavista etuuksista. Suomen toimeentuloturvajärjestelmä on pääosin vakuutusperusteinen. Sosiaalivakuutusjärjestelmä esitellään osiossa

Vakuutusasiat

Verotuksen, maksujen, sosiaalietuuksien, tulonsiirtojen ja palvelujen on muodostettava kokonaisuus, joka kannustaa työntekoon ja varmistaa, että työntekijä voi siirtyä terveenä eläkkeelle. Kannustava sosiaaliturva rohkaisee ihmisiä myös itse edistämään omaa hyvinvointiaan. Pääministeri Kataisen hallitus on sitoutunut vähentämään köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Toimeentuloturvaetuudet

Toimeentuloturvaetuudet voidaan jakaa kahteen ryhmään: toiset perustuvat työskentelyyn ja toiset Suomessa asumiseen. Työskentelyyn perustuvat etuudet määräytyvät ansioiden mukaan. Kaikki Suomessa asuvat ovat oikeutettuja vähintään perusturvaan.

Ansiosidonnaiset, työskentelyyn perustuvat etuudet

Työnteko oikeuttaa etuuksiin, joiden taso määräytyy ansioiden mukaan. Näitä etuuksia Suomessa ovat

  • työeläkkeet   
  • ansiosidonnaiset sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat
  • ansiosidonnaiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat
  • ansiosidonnainen työttömyysturva 
  • korvaukset työtapaturmasta ja/tai ammattitaudista

Perusturva, asumiseen perustuvat etuudet

Suomessa asumiseen perustuvia etuuksia ovat puolestaan

  • kansaneläke ja takuueläke  
  • vähimmäismääräiset sairauspäivärahat ja muut sairausvakuutuskorvaukset
  • vähimmäismääräiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat 
  • työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki

Perusturvaan ovat oikeutettuja kaikki Suomessa asuvat henkilöt tietyin edellytyksin. Etuudet ovat perusturvan takaavia vähimmäistasoisia etuuksia.

Sairausvakuutuksesta korvataan lisäksi potilaalle aiheutuneiden kustannusten perusteella osa yksityislääkärin antamasta hoidosta, lääkkeistä sekä matkakustannuksista.

Täydentävät tuet ja avustukset

Toimeentuloturvaa täydentävät lisäksi eri syistä maksettavat tuet ja avustukset. Kunnalta haettava toimeentulotuki on viimesijainen, tilapäiseksi tarkoitettu turva.


Toimeentuloa koskevat lainsäädäntöhankkeet

Vireillä-osiosta löytyy tietoa toimeentuloon liittyvistä lainsäädäntöhankkeista, lausuntopyynnöistä, työryhmistä ja kehittämishankkeista.

Toimeentulo- ja vakuutusasioita koskevat lainsäädäntöhankkeet (Vireillä-osio)

Jaa