Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Verkkouutinen 03.02.2012 15:53

Kooste narkolepsiaan liittyvistä toimenpiteistä on Stm.fissä

Sosiaali- ja terveysministeriölle on tullut kysymyksiä siitä, miten Pandemrix-rokotusten jälkeen narkolepsiaan sairastuneita lapsia, nuoria ja heidän perheitään on tuettu oireiden puhkeamisen jälkeen.

Stm.fi-verkkosivuille on laadittu kooste viranomaisten toimista narkolepsia-asian selvittämisessä ja tukitoimien järjestämisessä.

Narkolepsiaan sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen www.stm.fi/valmius/narkolepsia

Pandemrix-rokottaminen ja narkolepsia - kooste toimista
www.stm.fi/valmius/narkolepsia/kooste_toimista

Lisätietoja

johtaja Taru Koivisto, p. 09 160 73166, taru.koivisto@stm.fi
ylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen, p. 09 160 74030, anni-riitta.virolainen-julkunen@stm.fi

03.02.2012 15:53

Sammanställning över narkolepsiåtgärder på webbplatsen Stm.fi

Social- och hälsovårdsministeriet har fått förfrågningar om stödet för barn och unga som har insjuknat i narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemirix.

På webbplatsen Stm.fi finns nu en sammanställning över vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att reda ut narkolepsiärendet och organisera stödätgårder.

Den svenska översättningen av sammanställningen publiceras inom kort.

Narkolepsiaan sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen

Pandemirix-rokottaminen ja narkolepsia - kooste toimista

Ytterligare information

direktör Taru Koivisto, tfn 09 160 73166, förnamn.efternamn@stm.fi
överläkare Anni Virolainen-Julkunen, tfn 09 160 74030, förnamn.efternamn@stm.fi

03.02.2012 15:53

Linkit ja nostot
Jaa