Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 170/2012
11.10.2012 13:19
suomeksi

Työttömyysvakuutusmaksuihin ei suuria muutoksia vuonna 2013

Sisältöteksti

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuihin ei ehdoteta muutoksia vuodelle 2013. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi edelleen 0,6 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi edelleen 0,8 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 1 992 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 3,2 prosenttia palkasta.

Myös yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut pysyisivät samoina kuin vuonna 2012. Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ensi vuonna 0,2 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,8 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi samoin edelleen 0,8 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 1 992 000 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu olisi 2,05 prosenttia palkasta.

Ainoastaan yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua korotettaisiin vuonna 2013. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,8 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 1 992 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 2,35 prosenttia palkasta. Vuonna 2012 yliopistojen ylempi työttömyysvakuutusmaksu on 2,2 prosenttia palkasta, joten maksu nousisi 0,15 prosenttiyksikköä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 11. lokakuuta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan kalenterivuodeksi.

Lisätietoja

hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163195, etunimi.sukunimi@stm.fi

Pressmeddelande 170/2012
11.10.2012 13:19
på svenska

Inga stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2013

Sisältöteksti

Löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier föreslås bli oförändrade för år 2013. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,6 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,8 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro. För den överskjutande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 3,2 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för delägare i företag förblir likaså på 2012 års nivå enligt förslaget. För delägare i företag är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,2 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,8 procent av lönen.

Enligt förslaget förblir också arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk på samma nivå som tidigare, dvs. 0,8 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro. För den överskjutande delen är premien 2,05 procent av lönen.

Den enda föreslagna höjningen för år 2013 gäller arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet. Premien föreslås bli 0,8 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro. För den överskjutande delen blir arbetslöshetsförsäkringspremien 2,35 procent av lönen jämfört med 2,2 procent av lönen år 2012. Detta skulle alltså innebära en höjning med 0,15 procentenheter.

Regeringens förslag lämnades till riksdagen torsdagen den 11 oktober och avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2013. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs för ett kalenderår i sänder.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn 0295 163195, fornamn.efternamn@stm.fi

Press release 170/2012
11.10.2012 13:19
in english

Sisältöteksti
170/2012
11.10.2012 13:19
Sámás

Sisältöteksti
170/2012
11.10.2012 13:19
??-??????

Sisältöteksti
170/2012
11.10.2012 13:19
Français

Sisältöteksti
170/2012
11.10.2012 13:19
aus Deutsch

Sisältöteksti
Liitteet
Linkit ja nostot
Muualla palvelussamme

Sosiaalivakuutusmaksut
Työttömyysturva

Liitteet
Linkit ja nostot

På vår webbplats

Socialförsäkringsavgifter

Arbetslöshetsskydd

 

Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa