Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 234/2010
26.08.2010 11:04
suomeksi

Haittavaikutusilmoitusten antaminen perustuu lakiin

Sisältöteksti

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että rokotteisiin liittyvien haittavaikutusten ilmoittaminen perustuu lakiin. Tartuntatautilain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista.

Julkisuudessa on tullut esille tieto, että osasta Pandemrix-rokotteeseen liitetyistä narkolepsiaepäilyistä olisi annettu asianmukainen haittavaikutusilmoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle vasta kuukausien päästä siitä, kun epäily oli havaittu. Lisäksi julkisuudessa on ollut myös tietoa, että haittavaikutusilmoituksia ei tarvitsisi tehdä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tulee arvioimaan julkisuuteen nousseen tapauksen ja sen johdosta tarvittavat toimenpiteet.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Kari Välimäki, p. (09) 160 73763
ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson, p. (09) 160 73760

Pressmeddelande 234/2010
26.08.2010 11:04
på svenska

Anmälan om skadeverkningar grundar sig på lag

Sisältöteksti

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att anmälan om biverkningar som gäller vacciner grundar sig på lag. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar bör yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om vacciner meddela alla konstaterade eller misstänkta biverkningar som kommit till deras kännedom. 

I offentligheten har det kommit fram att det om en del av narkolepsimisstankarna som gällt Pandemrix-vaccinet skulle ha getts vederbörlig anmälan om skadeverkning till institutet för hälsa och välfärd först månader efter att misstankarna upptäckts. Dessutom har det i offentligheten också funnits uppgifter om att anmälan om skadeverkning inte skulle behöva göras.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att utvärdera fallet som kommit ut i offentligheten och de åtgärder som bör vidtas på basen av detta.

Ytterligare uppgifter:

kanslichef Kari Välimäki, tfn (09) 160 73763
överdirektör Aino-Inkeri Hansson, tfn (09) 160 73760
Press release 234/2010
26.08.2010 11:04
in english

Sisältöteksti
234/2010
26.08.2010 11:04
Sámás

Sisältöteksti
234/2010
26.08.2010 11:04
??-??????

Sisältöteksti
234/2010
26.08.2010 11:04
Français

Sisältöteksti
234/2010
26.08.2010 11:04
aus Deutsch

Sisältöteksti
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa