Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 398/2009
19.11.2009 13:40
suomeksi

Sairausvakuutusmaksujen vuoden 2010 maksuprosentit vahvistettiin

Sisältöteksti

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asetuksella vakuutetuilta perittävän sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentit.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan vakuutetun sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,47 % kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta. Verotettavasta eläke- ja etuustulosta perittävä maksu on kuitenkin 1,64 %. Maksut nousevat 0,19 prosenttiyksikköä.

Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi maksettavat maksut nousevat vuoden 2010 alusta 0,23 prosenttiyksikköä. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,23 % ja palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu 0,93 % palkasta tai työtulosta. YEL-yrittäjän maksama lisärahoitusosuus on 0,12 %, missä on nousua 0,03 prosenttiyksikköä.

Vakuutettujen maksujen korotukset korvataan keventämällä vuoden 2010 veroperusteita. Työnantajien maksurasitusta keventää työnantajan kansaneläkemaksun poistuminen vuoden 2010 alusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksetaan vuonna 2010 vain työnantajan sairausvakuutusmaksu. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on vuonna 2010 kaikilla työnantajilla 2,23 % palkasta.

Hallitus antoi sairausvakuutusmaksujen maksuprosentteja koskevan valtioneuvoston asetuksen torstaina 19. marraskuuta. Asetus tulee voimaan vuoden 2010 alusta ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Lisätietoja

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi puh. (09) 160 73866

Pressmeddelande 398/2009
19.11.2009 13:40
på svenska

Förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2010

Sisältöteksti

Enligt statsrådets förordning är sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut hos de försäkrade 1,47 procent av den beskattningsbara inkomsten i kommunalbeskattningen. Premien för pensions- och förmånstagare är ändå 1,64 procent. Avgifterna stiger med 0,19 procentenheter.

Avgifterna som finansierar arbetsinkomstförsäkringen stiger med 0,23 procentenheter i början av år 2010. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas av arbetsgivarna är 2,23 procent och sjukförsäkringens dagpenningspremie 0,93 procent av lönen eller arbetsinkomsten.

De höjda avgifterna för försäkrade ersätts genom att ändra beskattningsgrunden år 2010. Arbetsgivarnas betalningsbörda underlättas då arbetsgivarens folkpensionsavgift slopas från och med början av år 2010. Som arbetsgivares socialskyddsavgift betalas år 2010 enbart arbetsgivares sjukförsäkringspremie. År 2010 är arbetsgivares socialskyddsavgift för alla arbetsgivare 2,33 procent av lönen.

Regeringen gav förordningen om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter torsdagen den 19 november. Förordningen träder i kraft från och med början av år 2010 och är i kraft till årets slut.

För mer information

äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 73866

Press release 398/2009
19.11.2009 13:40
in english

Sisältöteksti
398/2009
19.11.2009 13:40
Sámás

Sisältöteksti
398/2009
19.11.2009 13:40
??-??????

Sisältöteksti
398/2009
19.11.2009 13:40
Français

Sisältöteksti
398/2009
19.11.2009 13:40
aus Deutsch

Sisältöteksti
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa