Sisältöön      
 
 
 
 
 

Tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen suomalainen arvo. Siitä säädetään perustuslaissa ja tarkemmin tasa-arvolaissa.

Keskeisiä tasa-arvopolitiikan teemoja ovat

 • sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
 • työelämän tasa-arvokysymykset
 • samapalkkaisuus
 • tasa-arvo koulutuksessa
 • työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
 • naiset ja päätöksenteko
 • naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy
 • miehet ja tasa-arvo.

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • valmistelee tasa-arvolainsäädäntöä
 • edistää hallituksen tasa-arvopoliittisten tavoitteiden toteutumista
 • seuraa sukupuolten välisen tasa-arvon tilannetta maassamme.

Tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta

STM ja tilastokeskus julkaisevat joka neljäs vuosi tasa-arvobarometrin, joka selvittää suomalaisten asenteiden ja kokemusten avulla sukupuolten työnjakoa ja valtasuhteita eri elämänalueilla.

Tasa-arvobarometri 2012 (Julkaisuja 2012:23)

Yhdenvertaisuus työpaikoilla ja yhteiskunnassa

STM vastaa yhdenvertaisuuden toteutumisesta työpaikoilla aluehallintovirastojen kautta. Lisää aiheesta osiossa

Työelämä

Yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden periaatteisiin kuuluu sukupuolten tasa-arvon lisäksi yhdenvertaisuus iästä, alkuperästä, kielestä, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.

Yhdenvertaisuuden edistäminen kokonaisuutena kuuluu oikeusministeriön toimialaan.

Yhdenvertaisuus (oikeusministeriö)


10.04.2015
Jaa