Sisältöön      
 
 
 
 
 

Samapalkkaisuus

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelman toimikausi päättyi 31.3.2015.


Samapalkkaisuusohjelma pureutuu suomalaisen työelämän kipeään ongelmaan. Keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen palkka on noin 17 % miehen palkkaa pienempi  (Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2013). 

Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytys. Hallitus ja työmarkkina-keskusjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään palkkatasa-arvoa. Kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma käynnistyi vuonna 2006.

   Sodanaikainen rakennustyömaa Helsingissä. Lähde: Työväen arkisto

Sodanaikainen rakennustyömaa Helsingissä.
Lähde: Työväen arkisto

Samapalkkaisuusohjelman tavoitteet

Samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena oli kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. 

Tavoitteeseen pyritään

 • sopimuspolitiikalla
 • purkamalla työelämän ja ammattien sukupuolittumista
 • kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja 
 • tukemalla naisten urakehitystä.

Ohjelman tavoitteena on:

 • Sukupuolten palkkaeron kaventuminen 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä
 • Perusteettoman määräaikaistyön vähentyminen
 • Sukupuolen mukaisen työnjaon lieventyminen
 • Naisten urakehityksen vahvistuminen
 • Tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoitusten määrän ja laadun parantuminen
 • Palkkatilastoinnin kehittyminen sektori- ja sukupuolispesifiksi
 • Palkkausjärjestelmien kehittyminen
 • Isien perhevapaiden käytön lisääntyminen
 • Yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuuohjelmissa pyrkimys tasa-arvon ja samapalkkaisuuden toteutumiseen
 • Tasa-arvolainsäädännön toteuttamisen ja valvonnan resurssien vahvistuminen.

Tekijät

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmassa ovat mukana

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sisäasianministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Akava
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Kirkon työmarkkinalaitos
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos 
 • Valtion työmarkkinalaitos VTML
Samapalkkaisuusohjelmaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman tukena toimii kolmikantainen asiantuntijaryhmä. Sille asetetun korkean tason johtoryhmän puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi.
 
15.04.2015
Jaa