Till inhållet      
 
 
 
 
 

Spelmissbruk

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för att förebygga och kontrollera spelmissbruk samt för forskningen i området.

Penningspel är skadligt om det orsakar spelaren

 • ekonomiska
 • sociala eller  
 • psykiska problem.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) som arbetar under ministeriet forskar i spelbeteende och negativa följder av penningspel, följer upp samhällets reglering av penningspel, förebygger problem som hänför sig till penningspel och svarar för utvecklandet av  vårdsystemet.

Spelrelaterade problem (THL)

Spelproblem förebyggs med speltillstånd

Social- och hälsovårdsministeriet har i sin strategi fastställt riktlinjerna för minskning av spelproblem:

 • minskat spelberoende
 • upptäckande av nya former av beroende som uppstår till följd av ny teknologi
 • bättre vård för spelberoende
 • förebyggande åtgärder för att höja debutåldern för penningspel
 • förebyggande av kumulativa problem

Det finländska systemet med speltillstånd syftar till att förebygga spelproblem  Penningspelverksamheten är ordnad av tre organisationer med ensamrätt. Statsrådet har beviljat följande organisationer rätt att ordna penningspel:

 • Penningautomatföreningen (RAY)
 • Veikkaus Oy samt
 • Fintoto Oy.

  Lotterilag 1047/2001 (Finlex)

Innehavarna av penningspeltillstånd svarar enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning även för de kostnader som penningspelen orsakar samhället.

Föreskrifterna om ersättning av kostnaderna för uppföljning av och forskning i spelberoende:

Social- ja hälsovårdsministeriets förordning 381/2002 (Finlex)

23.03.2015