Till inhållet      
 
 
 

Tväradministrativt åtgärdsprogram för att minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem

SHM samordnar genomförandet av åtgärdsprogrammet. Förebyggandet av fattigdom, ojämlikhet och utslagning är ett av tre prioritetsområden i regeringsprogrammet för år 2011-2015. Utslagning kan förebyggas genom att man minskar arbetslösheten, fattigdomen samt människornas utsiktslöshet och lottlöshet. Detta förutsätter att flera förvaltningsområden vidtar åtgärder och samarbetar.

Målet med åtgärdsprogrammet är att etablera en permanent verksamhetsmodell för det samhälleliga beslutsfattandet. Då man fattar beslut ska man alltid beakta välfärds-, hälso- och utslagningseffekterna för människorna.

Åtgärdsprogrammet omfattar sju teman, som strävar efter att:

  1. stärka likabehandlingen av olika medborgargrupper
  2. främja hälsan genom att minska hälsoskillnaderna
  3. förebygga utslagning från arbetet och arbetsmarknaden
  4. förbättra de lågavlönades ställning
  5. minska utslagningen bland barn och unga
  6. förnya social- och hälsovårdstjänsterna
  7. förbättra genomslagskraften för medborgarorganisationernas arbete.

Dessa teman innehåller över 30 spetsprojekt som regeringen har definierat. Läs mer

Organisation

Social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen styr genomförandet av åtgärdsprogrammet. Åtgärderna förbereds i SHM:s styrgrupp, som har en bred representation från olika ministerier, Kommunförbundet, arbetsmarknads- och företagarorganisationerna, kyrkosamfunden, frivilligorganisationerna samt RAY och Veikkaus Ab.

Styrgruppen för åtgärdsprogrammet för förebyggande av utslagning

Genomförandet följs upp

Indikatorer fastställs för varje spetsprojekt, med vilka genomförandet följs upp.

Ytterligare information:

samordnare för åtgärdsprogrammet, finansråd Marja-Liisa Parjanne, fornamn.efternamn@stm.fi

På webben

Ledningsgruppen och styrgruppen för åtgärdsprogrammet

03.10.2012