Till inhållet      
 
 
 

Utvecklingsprogram och -projekt

Social- och hälsovårdsministeriet bereder program och projekt som är en form av utvecklings- och styrningsmetoder. Programmen och projekten godkänns av statsrådet.

De allmänna målen, riktlinjerna och åtgärderna för social- och hälsovården är fastslagna i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) som pågår till slutet av regeringsperioden.

På denna sida presenteras de program och projekt som pågår för tillfället.

 

06.02.2013