Till inhållet      
 
 
 
 
 

Fågelinfluensa A(H7N9)

Sedan mars 2013 har man i Kina konstaterat en sjukdom som orsakas av det nya fågelinfluensaviruset A(H7N9). Fram till februari 2014 har bevisligen åtminstone 250 personer insjuknat i sjukdomen. Ungefär var femte av de insjuknade har avlidit.

Tills vidare finns det inga bevis för att viruset skulle orsaka smittkedjor mellan människor, men hälsomyndigheterna i Kina och internationellt följer situationen dagligen. Risken för att sjukdomen ska spridas globalt betraktas för närvarande som liten.

I Finland följer Institutet för hälsa och välfärd (THL) prevalensen av fågelinfluensa och ger anvisningar till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Medborgare får vid behov rådgivning om fågelinfluensa på sin egen hälsovårdscentral.

Fågelinfluensa A(H7N9) - ofta ställda frågor (Institutet för hälsa och välfärd) (på finska)
Hälso- och sjukvårdens anvisningar (Institutet för hälsa och välfärd) (på finska)
Infektionsnyheter - aktuellt om smittsamma sjukdomar och vaccinationer (Institutet för hälsa och välfärd) (på finska)

Ytterligare information om fågelinfluensasituationen från internationella källor:

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Världshälsoorganisationen (WHO): Avian influenza A(H7N9) virus
Kinesiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Resor

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar inte reserestriktioner i Kina.

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat anvisningar för resor till områden där fågelinfluensa förekommer.

 Anvisningar för resenärer (Institutet för hälsa och välfärd) (på finska)

Myndighetsansvar och beredskapsplaner

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av smittsamma sjukdomar i Finland. Sakkunniginrättning i arbetet mot smittsamma sjukdomar är Institutet för hälsa och välfärd.

Regionförvaltningsverken ansvarar regionalt för styrning och övervakning av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Sjukvårdsdistrikten är sakkunniga i arbetet mot smittsamma sjukdomar inom sina egna områden. Rådgivning som gäller smittsamma sjukdomar fås på den egna hälsostationen.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar
Nationell beredskapsplan för pandemi

Mer information

överläkare Anni Virolainen-Julkunen, SHM, tfn 02951 63324
forskare Niina Ikonen, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8413
forskningsprofessor Ilkka Julkunen, Institutet för hälsa och välfärd,
tfn 029 524 8372

06.10.2014