Till inhållet      
 
 
 
Lääkärissä

De nya klientavgifterna inom social- och hälsovården träder i kraft den 1 januari 2015

Pressmeddelande 23.10.2014 13:24
Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa jämnstora klientavgifter med 9,4 procent. Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket inom hälsovården höjs inte.

Social- och hälsovårdsaktörerna stöder modellen med fem områden

Pressmeddelande 22.10.2014 16:16
Social- och hälsovårdsaktörerna anser att social- och hälsovårdsreformen är nödvändig.
 
 

JUST NU

Alkoholreklam
Ebola 
Sote-reformen 
Pensionsreform
Läs mera

 

PRESSMEDDELANDEN INOM FÖRVALTNINGSOMRÅDET
 

PUBLIKATIONER

RSS