Till inhållet      
 
 
 
Pyörätuoli

Arbetsgruppen föreslår: Personer med funktionsnedsättning skulle få service utifrån den nedsatta funktionsförmågan

Pressmeddelande 16.04.2015 11:45
Arbetsgruppen föreslår att handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda skulle förenas. Den individuella bedömningen av hur skadan begränsar funktionsförmågan skulle utgöra grunden för vilken service personen i fråga får. 
Lääkkeitä

Regionaliseringen av Fimea utreds

Pressmeddelande 09.04.2015 12:17
Utredningen utförs av direktören för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, professor Juha Kinnunen och av Teemu Malmi, professor i redovisning vid Aalto-universitetet.
 
 
 

PUBLIKATIONER

RSS