Till inhållet      
 
 
 
naisen kädet

Klientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården ska stärkas

Pressmeddelande 04.04.2014 10:32
Enligt arbetsgruppen stärks självbestämmanderätten allra bäst genom en gemensam planering och framförhållning.
Kädet

Förflyttningen av utkomststödet till FPA ökar jämställdheten

Pressmeddelande 03.04.2014 13:25
Social- och hälsovårdsministeriets bedömningsgrupp har bedömt förflyttningens inverkan.
 
 
 

PUBLIKATIONER

RSS