Till inhållet      
 
 
 
 

Sote-reformen på remiss

Pressmeddelande 18.08.2014 16:49
Utlåtandena ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast den 14 oktober 2014.
Kattoikkuna

Arbetspensionsbolagens förvaltning mer genomskådligt genom lag

Pressmeddelande 14.08.2014 13:32
Arbetspensionsbolagen ska i fortsättningen föra ett offentligt insiderregister över börsaktieinnehaven hos ledningen och de arbetstagare som påverkar bolagets placeringsbeslut.
 
 

JUST NU

Ebola

Sote-reformen 

Partiellt arbetsföra med i arbetslivet

Läs mera

PRESSMEDDELANDEN INOM FÖRVALTNINGSOMRÅDET
 

PUBLIKATIONER

RSS