Till inhållet      
 
 
 
kyniä purkissa

Flera alternativa sätt att avveckla flerkanalsfinansieringen

Pressmeddelande 26.03.2015 09:00
Den parlamentariska arbetsgruppen vid social- och hälsovårdsministeriet publicerade sin rapport, som är avsedd att ligga till grund för följande regerings fortsatta arbete.
Kokous

Undersökning: Av en verkställande direktör krävs erfarenheter som är mera typiska för män

Pressmeddelande 24.03.2015 10:30
En befattning i den högsta ledningen nås främst via en karriärväg som är typisk för män och till exempel av den som rekryteras till verkställande direktör krävs ofta utbildning i den tekniska branschen.
 
 
 

PUBLIKATIONER

RSS