Sisältöön      
 
 
 
 
 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Somla on sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin. Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo sen toimintaa ja pitää huolta siitä, että kansalaisten oikeusturva muutoksenhaussa  toteutuu.

Lautakunta

  • toimii ensimmäisenä valitusasteena Kansaneläkelaitoksen antamille päätöksille
  • ottaa kantaa Kansaneläkelaitoksen ja työpaikkakassojen antamiin päätöksiin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Valtioneuvoston hankerekisteri)
Somlan verkkopalvelu

Somlan verkkopalvelussa on ratkaisutietokanta, josta voi hakea Somlan antamia ratkaisuja kansalaisten tekemiin muutoksenhakuihin.

Somlan ratkaisutietokanta

26.02.2014
Jaa