Sisältöön      
 
 
 
 
 

Lääkkeiden hintalautakunta
Viitehintajärjestelmä

Viitehintaryhmät ja viitehinnat

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteiden viitehintaryhmät, viitehintaryhmille asetettavat viitehinnat ja viitehintaryhmiin sisällytettävät valmisteet kullekin viitehintakaudelle. Päätös perustuu lääkeyritysten vuosineljänneksittäin tekemiin hintailmoituksiin. Lautakunnan päätös tehdään viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin viitehintakauden alkua. Päätös viitehintaryhmistä ja viitehinnoista tulee voimaan viitehintakauden alussa ja on voimassa kauden loppuun. Kullekin viitehintaryhmään sisällytettävälle valmisteelle vahvistetaan lisäksi viitehintakauden alkaessa voimassa oleva tukkuhinta ja arvonlisäverollinen vähittäishinta.

Hintailmoitusmenettelyssä lääkeyritys ilmoittaa lääkkeiden hintalautakunnalle lääkevalmisteen tukkuhinnan, joka on voimassa seuraavan viitehintakauden alkaessa. Lääkkeen vähittäishinta määräytyy lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan. Viitehinta lasketaan edullisimman viitehintaryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta. Viitehinta määräytyy siten, että edullisimman valmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 1,50 euroa, jos edullisimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta on alle 40 euroa, tai 2 euroa, jos edullisimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta on vähintään 40 euroa.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätökseen tyytymätön myyntiluvan haltija saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä.

Päätös viitehintaryhmistä, viitehinnoista ja viitehintaryhmään sisällytettävistä valmisteista viitehintakaudella 2/2015 (pdf, 42 kB)

Liite: Luettelo viitehintaryhmistä, viitehinnoista ja viitehintaryhmiin kuuluvista valmisteista ajalla 1.4.-30.6.2015 (pdf, 326 kB)
Liite: Valitusosoitus (pdf, 15 kB)

Päätöksen liite Excel-muodossa:

Luettelo viitehintaryhmistä, viitehinnoista ja viitehintaryhmiin kuuluvista valmisteista ajalla 1.4.-30.6.2015 (xls, 862 kB)

Aikaisemmat päätökset

aikaisemmat viitehintapäätökset

24.03.2015
Jaa