Sisältöön      
 
 
 

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan.

Potilasturvallisuudesta ja laadunhallinnasta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011 (Finlex)

Potilasturvallisuusstrategia ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Potilasturvallisuusstrategia ohjaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista.


Strategian käytännön toimeenpanosta, koordinoinnista ja potilasturvallisuuden kehittämisestä huolehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tietoa potilasturvallisuudesta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa verkkosivuillaan laajan kokonaisuuden potilasturvallisuudesta sosiaali-ja terveydenhuollon työntekijöille, potilaille ja heidän läheisilleen.

Potilasturvallisuutta taidolla (THL)

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

  • tehdä muistutuksen terveyskeskuksen tai sairaalan johtavalle lääkärille.
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle oman alueesi aluehallintovirastoon.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman terveyskeskuksesi tai sairaalasi potilasasiamieheen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasvakuutuskeskus

23.12.2014
Jaa