Sisältöön      
 
 
 

Perhehoito

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon hänen oman kotinsa ulkopuolella perhehoitona yksityiskodissa.

Perhehoitajalakiin sisältyvät säännökset perhehoitopaikan tai perhekodin yleisistä laatuvaatimuksista, hoitajien koulutuksesta, hoidettavien enimmäismäärästä, toimeksiantosopimuksesta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta.

Perhehoitajalaki 312/1992 (Finlex)

Yksityiset ammatilliset perhekodit tarvitsevat toiminnalleen aluehallintoviraston luvan. Yksityinen perhehoitaja tekee toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa,eikä tarvitse erillistä lupaa aluehallintovirastolta.

Lisää tietoa perhehoidosta sosiaalialan ammattilaisille:

Perhehoito (Lastensuojelun käsikirja)

 
Kuka perhehoitoa saa?

Tavallisimmin perhehoitoa käytetään lastensuojelun sijaishuoltopaikkana. Perhehoitoon sijoitetaan kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia sekä mielenterveyskuntoutujia. Joissakin kunnissa järjestetään myös ikäihmisten perhehoitoa.

Kuka palveluja järjestää?

Kunnan lastensuojelu tai vammais- tai vanhuspalvelu hyväksyy perhekodit, tekee toimeksiantosopimuksen perhekodin kanssa sekä sijoittaa asiakkaat perhekotiin.

Lisätietoja saa kunnan sosiaalitoimistosta.

Maksut

Perhehoidon asiakkaat maksavat sovitun asiakasmaksun kunnalle, joka puolestaan maksaa palkkion ja korvauksen perhehoitajalle.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hoitajille maksettavat vähimmäiskorvaukset ja palkkiot vuosittain.

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 (Kuntainfo 7/2014)

Lisätietoja

Perhehoitoliitto 

 

10.02.2015
Jaa