Sisältöön      
 
 
 

Avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimet suunnitellaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa näiden tarpeiden mukaisiksi. Avohuollon tukitoimia voivat olla

 • toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittäminen
 • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja -terapiapalvelut
 • tukihenkilö tai -perhe
 • perhetyö
 • vertaisryhmätoiminta
 • loma- ja virkistystoiminta

Jälkihuoltona nuorta voidaan tukea

 • taloudellisesti ja muuten koulunkäynnissä
 • ammatin ja asunnon hankinnassa
 • työhön sijoittumisessa
 • harrastuksissa
 • läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä
 • muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä

Osana avohuollon tukitoimia lapsi voidaan myös sijoittaa sijais- tai laitoshoitoon joko yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa

 • tuen tarpeen arvioimiseksi
 • lapsen kuntouttamiseksi
 • väliaikaisen huolenpidon järjestämiseksi.

Sijoitukseen tarvitaan 12 vuotta täyttäneen lapsen oma ja hänen huoltajansa suostumus.

Kuka palveluja saa?

Lastensuojelun avohuollon palveluja saavat lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja perheet.

Maksut

Avohuollon tukitoimet ovat asiakkaalle maksuttomia. Avohuollon tukitoimena annettavasta perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista voidaan periä maksu.

10.02.2015
Jaa