Sisältöön      
 
 
 

Laitoshoito

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitoshoitona, silloin kun henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Laitoshoitoa järjestetään myös terveydenhuollon palveluna.

Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Finlex)

Laitoshoitoa järjestetään pääasiassa:

  • ikääntyneille ja vammaisille
  • sijaishuoltopaikkaa tarvitseville tai huostaanotetuille lapsille
  • päihdeongelmaisille


Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito

Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan ikäihmisten ja vammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut.

Kuka palveluja saa?

Ikäihmisten laitoshoidosta kunnassa päättää yleensä työryhmä, johon tavallisesti kuuluvat ainakin kotisairaanhoitaja ja/tai kotipalvelutyöntekijä, pitkäaikaishoidosta vastaava lääkäri ja vanhustyön sosiaalityöntekijä. Mukana voivat olla myös esimerkiksi psykologi ja fysioterapeutti.

Vammaisten palveluista päättää kunnan vammaispalveluista vastaava viranomainen.

Missä palveluja järjestetään?

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla ja erilaissa hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodeissa. Myös järjestöt ja yksityiset yritykset tuottavat laitospalveluja. Lisätietoja saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, vanhus- ja vammaispalveluista.

Maksut

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään tavallinen hoitopäivämaksu.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia nettotulosta (v. 2012). Jos pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtyvän puolison tulot ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot, maksu määräytyy yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja on enintään 42,5 prosenttia tuloista. Maksu voidaan kaikissa tapauksissa määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 99 euroa.

Lastensuojelun laitoshoito

Lastensuojelun laitoshoitoa järjestetään vastaanottokodissa, lastenkodissa, nuorisokodissa koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa. Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät valtio, kunnat tai yksityiset yhteisöt. Lisää aiheesta osiossa Lapset, nuoret ja perheet:

Sijaishuoltoa huostaan otetuille: perhehoito ja laitoshuolto

Päihdeongelmaisten laitoshoito

Päihdeongelmaisille järjestetään laitoshoitona pääasiassa lyhytaikaista katkaisuhoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaisempaa kuntoutusta tukevaa hoitoa hoito- ja huoltokodeissa. Päihdeongelmaisten palveluista lisää osiossa Mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 

 

 

29.12.2011
Jaa