Sisältöön      
 
 
 

Tukipalvelut kotipalvelulle

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Tukipalveluja ovat:

  • ateriapalvelu
  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • kuljetus- ja saattajapalvelu
  • kylvetys- ja saunotuspalvelu
  • turvapalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
Kuka palveluja saa?

Tukipalvelut on tarkoitettu yleensä kotipalvelun ja kotihoidon asiakkaille. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.

Mistä palveluja saa?

Tukipalveluja saa kunnan kotipalvelun, kotihoidon, vanhus- tai vammaispalvelujen kautta. Kunta voi tuottaa tukipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lisätietoja saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Maksut

Tukipalveluilla on yleensä kuntakohtainen hinnasto, eivätkä niiden maksut sisälly ruokakunnan tulojen ja henkilömäärän mukaan määräytyvään kotipalvelumaksuun.

Kunta voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta.

Palveluntarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tällöin tukipalvelujen ostaja voi käyttää hyväkseen verotuksen kotitalousvähennystä. Tietoa yksityisistä palveluntuottajista voi saada kunnan ikäihmisten palvelupisteestä tai seniori-infosta.

29.12.2011
Jaa