Sisältöön      
 
 
 

Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen

Lapsella on oikeus saada 

  • huolenpito
  • kasvatus ja
  • elatus

ensisijaisesti omilta vanhemmiltaan. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea vanhempia toteuttamaan tämä lasten oikeus.

Huoltajuus

Jos lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, he ovat yhdessä lapsen huoltajia.

Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys on vahvistettava ennen kuin isän huoltajuus voidaan vahvistaa.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä on lisäksi sovittava lapsen

  • elatuksesta ja
  • tapaamisoikeudesta.

Elatusta molemmilta vanhemmilta

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykyjensä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kun tämä täyttää 18 vuotta. Lisää aiheesta Toimeentulo-osiossa
Elatus

Lapsen huolto erotilanteessa

Eroavien vanhempien on sovittava lapsen

  • huollosta
  • elatuksesta
  • asumisesta ja
  • tapaamisoikeuksista.

Asioiden selvittelyssä ja sopimusten teossa auttaa kunnan lastenvalvoja. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimukset ja katsoo, etteivät ne ole lapsen edun vastaisia. Sopimuksia tehtäessä noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lakia lapsen elatuksesta.

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä asioista vastaa oikeusministeriö.

Valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi. Monissa kunnissa sosiaalitoimi järjestää tuettuja ja valvottuja tapaamisia.
17.09.2014
Jaa