Sisältöön      
 
 
 
 
 

Ammatillinen kuntoutus

Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä, sairastuneella on oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä

  • ammatinvalinnanohjausta
  • kuntoutustutkimusta
  • työ- ja koulutuskokeiluja
  • työhön valmennusta
  • ammatillista (ja muuta) koulutusta
  • työvoimaneuvontaa ja työhönsijoitusta
  • elinkeinotukea
  • työn tai opiskelun apuvälineitä sekä
  • työolosuhteiden järjestelytukea.

Kuka järjestää ammattillista kuntoutusta?

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kansaneläkelaitos, työeläkevakuutus, tapaturma- ja liikennevakuutus, työvoimaviranomaiset sekä ammatilliset oppilaitokset.

Ammatillista kuntoutusta vajaakuntoisille (Kela)
Työeläkekuntoutus (Tela)
Vakuutuskuntoutus (VKK )
Ammatillinen kuntoutus (Työ- ja elinkeinotoimisto)

Lisätietoja saa kunnan sosiaalihuollosta ja työvoimatoimistoista.

Ammatillisen kuntoutuksen maksut

Lakisääteinen Kansaneläkelaitoksen järjestämä ammatillinen kuntoutus on maksutonta.

Kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan suuruus ja ehdot vaihtelevat.

Lisää aiheesta Kelan verkkopalvelussa

Kuntoutusraha 

 

30.12.2014
Jaa