Sisältöön      
 
 
 
 
 

Laatusuositus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet laatusuosituksen, jonka tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (Julkaisuja 2013:11)

Uudistettu laatusuositus korvaa aiemman ikäihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuodelta 2008. Sen tarkoituksena on tukea nk. vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Finlex) Vanhuspalvelulain toimeenpano

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien päättäjille ja johtajille. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää suositusta omassa toiminnassaan.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat:

  • osallisuus ja toimijuus
  • asuminen ja elinympäristö
  • mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
  • oikea palvelu oikeaan aikaan
  • palvelujen rakenne
  • hoidon ja huolenpidon turvaajat
  • johtaminen

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Suositukset kohdistuvat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä.

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen uudistaminen (Työryhmän kokoonpano valtioneuvoston hankerekisterissä)

21.01.2015
Jaa