Sisältöön      
 
 
 

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. 

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia

Potilasasiamies terveydenhuollossa

Potilasasiamiehen apu on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi vanhainkodeissa. Yksi potilasasiamies voi toimia useammassa yksikössä. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex) 

Potilasasiamies

  • neuvoo ja avustaa muistutusten teossa
  • tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta
  • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saa kyseisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä. 

Sosiaaliasiamies kunnallisessa sosiaalihuollossa

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000  (Finlex)

Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnan puhelinkeskukselta, neuvonnasta, sosiaalivirastosta, kunnan Internet-sivulta tai puhelinluettelosta. 

Sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimuksista säädetään sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (Finlex)

Sosiaaliasiamiestoiminnan järjestäminen ja kehittäminen

Kunnilla on vastuu siitä, että sosiaaliasiamiehen palveluja on riittävästi saatavilla ja että sosiaaliasiamies voi toimia riippumattomasti. Sosiaaliasiamies voi olla useamman kunnan yhteinen, tai kunta voi ostaa sosiaaliasiamiespalvelut. 

Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiestoiminnan kehittäminen (STMn selvityksiä 2008:17)
07.01.2015
Jaa