Sisältöön      
 
 
 
 
 

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2015 maksukatto on 679 euroa.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut,
 • sarjahoidon maksut,
 • sairaalan poliklinikkamaksut,
 • päiväkirurgian maksut,
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa,
 • yö- ja päivähoidon maksut,
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta,
 • sairaankuljetuksesta,
 • lääkärintodistuksista,
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 17,60 euron hoitopäivämaksu (2015).

Miten on toimittava kun maksukatto täyttyy?

 • Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
 • Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
 • Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
 • Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 612,62 euroa vuonna 2015. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti.

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeen päin puolen vuoden ajan.

02.01.2015
Jaa