Sisältöön      
 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät
terveyttä ja hyvinvointia

Sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät terveyttä ja hyvinvointia

19.03.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla.

Ministeriö pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, ja niitä kehitetään yhtenä kokonaisuutena painottaen ennaltaehkäisyä ja asiakkaan asemaa. 

Sosiaalisesti kestävä Suomi

Hallitusohjelma, STM:n strategia ja Kaste-ohjelma määrittelevät tavoitteet ja toimet, joilla sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään. STM:n päämääränä on sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sitä tavoitellaan uudistamalla sosiaali- ja terveyspalveluja vaikuttavammiksi ja tehokkaammiksi, vähentämällä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä pidemmillä työurilla.

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma 24.6.2014 (Valtioneuvosto) Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (STM ja hallinnonala -osio)

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste (Vireillä-osio)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistetaan

Hallituskaudella 2011-2015 toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus.

Sote-uudistus (Vireillä-osio)

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeet

Vireillä-osiosta löytyy tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeista, lausuntopyynnöistä sekä työryhmistä ja kehittämishankkeista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeet (Vireillä-osio)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet

Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin sähköisiin asiakastietojärjestelmiin.

Tietojärjestelmähankkeet: sähköinen potilastietoarkisto ja sosiaalialan tiedonhallinta (Vireillä-osio) 

Valmiusasiat

STM johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Valmiusasiat (STM ja hallinnonala -osio)

Valittaminen

 Valittaminen: muutoksenhaku, muistutus, kantelu

 

Jaa