Sisältöön      
 
 
 
 
 

Raportteja ja työryhmämuistioita

Raportteja ja työryhmämuistiota löytyy maaliskuusta 2011 alkaen. Aiemmin raportit ja muistiot ilmestyivät Selvityksiä-sarjassa.

Selvityksiä-sarja

29.03.2011
Julkaisuaika Otsikko Kieli Julkaisusarja
19.08.2014 Selvitys kuntien hoitotarvikejakelusta Raportteja ja muistioita 2014:28
06.08.2014 Masennuksen kokeneet nuoret työelämässä Raportteja ja muistioita 2014:25
30.07.2014 Kiireettömään hoitoon pääsyn selvitys - nykytila ja toimenpide-ehdotuksia Raportteja ja muistioita 2014:27
27.06.2014 Merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta kehittävän työryhmän muistio Raportteja ja muistioita 2014:29
25.06.2014 Selvitys vankiterveydenhuollosta Raportteja ja muistioita 2014:12
10.06.2014 Selvitys Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta Raportteja ja muistioita 2014:26
06.06.2014 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirto opetus - ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Raportteja ja muistioita 2013:46
28.05.2014 Aluehallintovirastojen ja Valviran työnjakoa ja yhteistyötä kehittäneen työryhmän muistio Raportteja ja muistioita 2014:24
23.05.2014 Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti Raportteja ja muistioita 2014:10
14.05.2014 Toimiva lastensuojelu -toteuttamissuunnitelma vuosille 2014-2019 Raportteja ja muistioita 2014:19
13.05.2014 Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon ohjaus- ja seuranta. Työryhmän raportti. sv en Raportteja ja muistioita 2013:48
08.05.2014 Kansallinen syöpäkeskus - Comprehensive Cancer Center Finland (FICAN) - selvitystyöryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2014:13
05.05.2014 Sosiaalialan työmenetelmien ja kehittämistoiminnan osaajat. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan erikoistumiskoulutukset vahvistamassa ammatillista osaamista Raportteja ja muistioita 2014:8
05.05.2014 Kliinisen hoitotyön lisäkoulutus. Nykytilanne ja kehittämisehdotukset Raportteja ja muistioita 2014:9
29.04.2014 Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010 - 2013 Raportteja ja muistioita 2013:18
Jaa