Sisältöön      
 
 
 
 
 

Raportteja ja työryhmämuistioita

Raportteja ja työryhmämuistiota löytyy maaliskuusta 2011 alkaen. Aiemmin raportit ja muistiot ilmestyivät Selvityksiä-sarjassa.

Selvityksiä-sarja

29.03.2011
Julkaisuaika Otsikko Kieli Julkaisusarja
26.03.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskeva selvitys Raportteja ja muistioita 2015:19
19.03.2015 Osallistava sosiaaliturva. Työryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2015:20
18.03.2015 Sosiaalisen luototuksen kehittäminen Raportteja ja muistioita 2015:15
12.03.2015 Monialainen kuntoutus - Tilannekatsaus Raportteja ja muistioita 2015:18
11.03.2015 Inhimillinen pääoma. Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Raportteja ja muistioita 2015:5
09.03.2015 Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen Raportteja ja muistioita 2015:10
03.03.2015 Työelämä 2025 -katsaus. Työelämän ja työympäristön muutosten vaikutukset työsuojeluun ja työhyvinvointiin Raportteja ja muistioita 2015:16
27.02.2015 Suomen maaraportti. Pekingin toimintaohjelman ja YK:n yleiskokouksen 23. erityisistunnon sitoumusten toimeenpano Raportteja ja muistioita 2015:14
17.02.2015 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tietohallinnon linjaukset Raportteja ja muistioita 2015:3
12.02.2015 Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisten ESR-kehittämisohjelmien arviointi Raportteja ja muistioita 2015:8
11.02.2015 Kunnan järjestämisvastuulla olevan palveluasumisen ja kotiin annettavien palvelujen asiakasmaksut. Säädösvalmistelua tukevan työryhmän loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2015:7
03.02.2015 Alueellinen varautuminen ja valmiussuunnittelu sairaanhoitopiireissä Raportteja ja muistioita 2014:37
26.01.2015 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa 2004–2014. Arvioiva selvitys Raportteja ja muistioita 2014:40
20.01.2015 Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2015:4
19.01.2015 Lasten ja nuorten narkolepsia - psykososiaalinen tuki Raportteja ja muistioita 2015:6
Jaa