Sisältöön      
 
 
 
 
 

Raportteja ja työryhmämuistioita

Raportteja ja työryhmämuistiota löytyy maaliskuusta 2011 alkaen. Aiemmin raportit ja muistiot ilmestyivät Selvityksiä-sarjassa.

Selvityksiä-sarja

29.03.2011
Julkaisuaika Otsikko Kieli Julkaisusarja
22.12.2014 Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Raportteja ja muistioita 2014:42
23.10.2014 Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2014:32
22.10.2014 Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Työryhmän loppuraportti sv en Raportteja ja muistioita 2014:34
02.10.2014 Sovittelulain ja -asetuksen muutosta valmistelevan työryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2014:33
22.09.2014 Lääkärin ja hoitajan vastaanoton valinnanvapaus ja rahoitus. Havaintoja Oulun kaupungissa vuosina 2012–2013 Raportteja ja muistioita 2014:20
03.09.2014 Hedelmöityshoidon yhtenäiset perusteet Raportteja ja muistioita 2014:30
19.08.2014 Selvitys kuntien hoitotarvikejakelusta Raportteja ja muistioita 2014:28
06.08.2014 Masennuksen kokeneet nuoret työelämässä Raportteja ja muistioita 2014:25
30.07.2014 Kiireettömään hoitoon pääsyn selvitys - nykytila ja toimenpide-ehdotuksia Raportteja ja muistioita 2014:27
27.06.2014 Merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta kehittävän työryhmän muistio Raportteja ja muistioita 2014:29
25.06.2014 Selvitys vankiterveydenhuollosta Raportteja ja muistioita 2014:12
10.06.2014 Selvitys Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta Raportteja ja muistioita 2014:26
06.06.2014 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirto opetus - ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Raportteja ja muistioita 2013:46
28.05.2014 Aluehallintovirastojen ja Valviran työnjakoa ja yhteistyötä kehittäneen työryhmän muistio Raportteja ja muistioita 2014:24
23.05.2014 Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti Raportteja ja muistioita 2014:10
Jaa