Sisältöön      
 
 
 
 
 

Raportteja ja työryhmämuistioita

Raportteja ja työryhmämuistiota löytyy maaliskuusta 2011 alkaen. Aiemmin raportit ja muistiot ilmestyivät Selvityksiä-sarjassa.

Selvityksiä-sarja

29.03.2011
Julkaisuaika Otsikko Kieli Julkaisusarja
13.05.2015 Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille Raportteja ja muistioita 2015:22
06.05.2015 Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. Työryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2015:23
24.04.2015 Lääkäri 2013. Kyselytutkimus vuosilta 2002 - 2011 valmistuneille lääkäreille Raportteja ja muistioita 2015:12
22.04.2015 Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta Raportteja ja muistioita 2015:13
21.04.2015 Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointi kaudelta 2009-2013 Raportteja ja muistioita 2015:11
16.04.2015 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010-2014 loppuraportti Raportteja ja muistioita 2015:17
16.04.2015 Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2015:21
26.03.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskeva selvitys Raportteja ja muistioita 2015:19
19.03.2015 Osallistava sosiaaliturva. Työryhmän loppuraportti Raportteja ja muistioita 2015:20
18.03.2015 Sosiaalisen luototuksen kehittäminen Raportteja ja muistioita 2015:15
12.03.2015 Monialainen kuntoutus - Tilannekatsaus Raportteja ja muistioita 2015:18
11.03.2015 Inhimillinen pääoma. Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Raportteja ja muistioita 2015:5
09.03.2015 Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen Raportteja ja muistioita 2015:10
03.03.2015 Työelämä 2025 -katsaus. Työelämän ja työympäristön muutosten vaikutukset työsuojeluun ja työhyvinvointiin Raportteja ja muistioita 2015:16
27.02.2015 Suomen maaraportti. Pekingin toimintaohjelman ja YK:n yleiskokouksen 23. erityisistunnon sitoumusten toimeenpano Raportteja ja muistioita 2015:14
Jaa