Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Raportteja ja muistioita 2011:6
Raportteja ja muistioita 2011:6:
Raportteja ja muistioita 2011:6:
Raportteja ja muistioita 2011:6:
Raportteja ja muistioita 2011:6:
Raportteja ja muistioita 2011:6:
Raportteja ja muistioita 2011:6:
29.04.2011
Raportteja ja muistioita 2011:6
Rapporter och promemorior 2011:6
Reports and Memorandums 2011:6
Raportteja ja muistioita 2011:6
Raportteja ja muistioita 2011:6
Raportteja ja muistioita 2011:6
Raportteja ja muistioita 2011:6
29.04.2011
suomeksi

Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän hallituskauden 2007-2011 loppuraportti

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu

Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän hallituskauden 2007-2011 loppuraportissa käsitellään valtioneuvoston periaatepäätöksen huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008-2011 (STM julkaisuja 2007:22) toteutumista. Raportissa käsitellään lyhyesti huumausainetilanne hallituskaudella
ja kauden aikana tehdyt huumausainepoliittisen toimenpiteet.

Tilastojen valossa hallituskauden aikana huumetilanne on ollut vakaa. Niin sanottu toinen huumeaalto,  eli huumeiden kokeilun, käytön ja haittojen lisääntyminen merkittävästi 1990-luvun puolivälistä alkaen, tasaantui 2000-luvun puolessa välissä. Huumeiden käyttö ja haitat vakiintuivat kuitenkin huomattavasti 1990-luvun alkua korkeammalle tasolle. Hallituskauden loppua kohden on alkanut ilmetä merkkejä siitä, että huumeiden käyttö olisi jälkeen lisääntymässä nuorten keskuudessa. Myös viranomaisten tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten lukumäärä on kääntynyt jälleen kasvuun. Huumekuolemat vähentyivät 2000-luvun alussa alle sataan tapaukseen, mutta lähtivät sitten uudelleen nousuun.

Hallituskauden aikana Suomi osallistui aktiivisesti EU- ja kansainväliseen huumausainepoliittiseen yhteistyöhän EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston foorumeilla. Valtioneuvosto teki 2.12.2010 periaatepäätöksen Suomen toimintalinjasta kansainvälisessä huumausainetorjunnassa. Hallituskauden aikana hyväksyttiin uusi huumausainelaki (373/2008) siihen liittyvine asetuksineen (543/2008 ja 548/2008). Lainsäädäntöä kehitettiin myös hoidon ja valvonnan osalta.

Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän hallituskauden 2007-2011 loppuraportti Helsinki 2010. 17 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:6
ISBN 978-952-00-3166-4 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3166-4
på svenska

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Verkkojulkaisu
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa