Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Selvityksiä 2011:9
Selvityksiä 2011:9:
Selvityksiä 2011:9:
Selvityksiä 2011:9:
Selvityksiä 2011:9:
Selvityksiä 2011:9:
Selvityksiä 2011:9:
03.03.2011
Selvityksiä 2011:9
Rapporter 2011:9
Reports 2011:9
Selvityksiä 2011:9
Selvityksiä 2011:9
Selvityksiä 2011:9
Selvityksiä 2011:9
03.03.2011
suomeksi

Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010. Tulokset, työpankkien toiminta ja kehittämisehdotukset

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamassa valtakunnallisessa työpankkikokeilussa saatujen rohkaisevien tulosten perusteella toivotaan, että tulevassa hallitusohjelmassa käynnistetään työpankkimallin laajentaminen. Työpankkimallissa sosiaalinen työllistäminen on onnistuttu yhdistämään liiketaloudelliseen toimintaan.

Mallista halutaan tehdä toimintakonsepti, jossa määritellään miten työpankki toimii sekä tarjotaan tukipalveluja kuten koulutusta, neuvontaa, yhteistä infrastruktuuria jne. Näillä toimenpiteillä ja mahdollisilla pienillä tulospalkkioilla uskotaan uusien yrittäjien perustavan työpankkeja.

Kaksi vuotta jatkunut SATA - komitean aloitteesta alkanut valtakunnallinen työpankkikokeilu työllisti vuonna 2011 yhteensä 189 heikossa työmarkkina-asemassa ollutta henkilöä. Heistä 63 siirtyi työpankkien toimesta toisen työnantajan palvelukseen.

Valta-osa työllistetyistä oli osatyökykyisiä (74 prosenttia).

Työpankit tarjoavat yrityksille ratkaisuja erilaisten ruuhkien, sesonkien ja ulkoistamisten hoitamiseen. Yhdistämällä nämä työt omiin alihankintatöihin voidaan tarjota työntekijöille pitkäkestoista työehtosopimuksen mukaisesti palkattua kokoaikaista työtä.

Tarkoitus on, että yritykset palkkaavat työntekijän myöhemmin omille palkkalistoilleen.

Yhteistyöllä yritykset antavat työpankeille mahdollisuuden epäedullisessa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymiselle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on jatkanut työpankkikokeilua vielä vuodeksi 2011. Selvitystyö ja kartoitus työpankkitoiminnan laajentamiseksi on jo aloitettu.

Sosiaalisesta luonteestaan huolimatta työpankit ovat elinkeinonharjoittajia. Julkisen tuen tulisi rajoittua kaikille työnantajille maksettaviin palkkatukiin (kompensaatio alentuneesta työkyvystä) ja mahdollisiin tuloksiin perustuviin bonuksiin.

Valtakunnallinen työpankkikokeilu  2010. Tulokset, työpankkien toiminta ja kehittämisehdotukset. Helsinki 2011. 39 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9
ISBN 978-952-00-3143-5 (PDF)
ISSN-L 1236-2115
ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN 978-952-00-3143-5
på svenska

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa