Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Selvityksiä 2008:41
Selvityksiä 2008:41:
Selvityksiä 2008:41:
Selvityksiä 2008:41:
Selvityksiä 2008:41:
Selvityksiä 2008:41:
Selvityksiä 2008:41:
07.10.2008
Selvityksiä 2008:41
Rapporter 2008:41
Reports 2008:41
Selvityksiä 2008:41
Selvityksiä 2008:41
Selvityksiä 2008:41
Selvityksiä 2008:41
07.10.2008
suomeksi

Masto-hankkeen toimintaohjelma 2008-2011

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä


Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut hankkeen edistämään työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä työelämässä, masennuksen ehkäisyä, hyvää hoitoa ja kuntoutusta sekä työssä jatkamista ja työhön paluuta masennuksen yhteydessä, ja vähentämään masennusperusteista työkyvyttömyyttä. Hankkeen toimikausi on 1.11.2007-31.5.2011. Se kohdistuu koko työikäiseen väestöön.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestot ja kolmas sektori. Hankkeen tehtävänä on asettamispäätöksen mukaisesti laatia toimintaohjelma, joka sisältää osahankkeet, toimenpiteet, lainsäädäntömuutokset ja tarvittavan yhteistyön masennuksen varhaisen tunnistamisen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä työssä jatkamisen ja työhön paluun edistämiseksi ja masennuksesta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden vähentämiseksi, ja osapuolten on toteutettava tämä toimintaohjelma tahoillaan.

Ohjausryhmä on laatinut tämän vuosille 2008-2011 ajoittuvan toimintaohjelman, ja se vastaa myös toimintaohjelman toteuttamisesta. Toimintaohjelmaan on sisällytetty seuraavat neljä osa-aluetta: 1) Työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen, 2) Masennusta ehkäisevä toiminta, 3) Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito ja 4) Masennuksesta toipuvien kuntoutus ja työhön paluu. Siinä kuvataan myös lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet.

Masto-hanke toimii oman toimintansa ohella sateenvarjona monille mukana olevien organisaatioiden jo aiemmin käynnistämille hankkeille. Hankkeessa pyritään edistämään toimenpiteitä, jotka tukevat eri toimijoiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen leviämistä valtakunnallisesti. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassaolevaa tietoa, tehdään käytännön toimenpide-ehdotuksia selkeästi valituille kohderyhmille ja edistetään toimenpiteiden toteutumista ja seurantaa.

Tämä julkaisu sisältää vuosille 2008-2011 ajoittuvan toimintaohjelman tekstin.

Masto-hankkeen toimintaohjelma 2008-2011. Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä Masto-hanke. Helsinki 2008. 72 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:41.
ISSN 1236-2115
ISBN 978-952-00-2677-6 (nid.)978-952-00-2678-3 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2678-3
på svenska

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa