Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Selvityksiä 2006:80
Selvityksiä 2006:80:
Selvityksiä 2006:80:
Selvityksiä 2006:80:
Selvityksiä 2006:80:
Selvityksiä 2006:80:
Selvityksiä 2006:80:
29.12.2006
Selvityksiä 2006:80
Rapporter 2006:80
Reports 2006:80
Selvityksiä 2006:80
Selvityksiä 2006:80
Selvityksiä 2006:80
Selvityksiä 2006:80
29.12.2006
suomeksi

Selvitys samapalkkaisuutta edistävän palkkausjärjestelmähankkeen tarpeellisuudesta

Julkaisutiedosto
Koko julkaisu (pdf, 435 kB)
Julkaisun tiivistelmä


Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteiseen samapalkkaisuusohjelmaan on yhtenä toimenpiteenä kirjattu tutkimus- ja kehitysohjelman käynnistäminen erilaisten palkkausjärjestelmien toimivuudesta kannustavuuden, samapalkkaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja järjestelmien vaikutusten näkökulmasta. Selvityshenkilön tehtävänä oli selvittää palkkausjärjestelmähankkeen tarpeellisuutta ja sisältöä samapalkkaisuuden näkökulmasta.

Selvityshenkilö katsoo, että samapalkkaisuutta edistävä palkkausjärjestelmähanke on tarpeellinen. Selvityshenkilön esittämä Palkkausjärjestelmien tutkimus- ja kehitysohjelma 2007 - 2010 olisi sateenvarjohanke, jonka tavoitteena on samapalkkaisuuden edistäminen. Hanke sisältäisi yhteisen oppimisverkoston, neljä palkkausjärjestelmien tutkimuksen ja kehittämisen osahanketta, niiden pohjalta laaditun yleisen palkkauksen käsikirjan sekä palkkausjärjestelmiä ja samapalkkaisuutta koskevien internetsivujen sisällön tuotannon. Hankkeessa panostettaisiin muutoinkin tiedon levittämiseen. Osahankkeiden aiheet olisivat sopimusten palkkausjärjestelmät ja niiden toimivuus, pätevyyden ja suoriutumisen arviointi, palkitseminen pienissä yrityksissä ja tulospalkkaus julkishallinnossa. Hanke-esitys on laadittu yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tutkimus- ja kehitysohjelman kokonaiskustannukset olisivat arviolta 2 500 000 euroa. Hanketta on kaavailtu toteutettavaksi pääosin Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Selvityksessä on kuvattu naisten ja miesten asemaa työmarkkinoilla, tilastollisia palkkaeroja sekä eri sektoreiden palkkausjärjestelmiä ja niiden kehittämistarpeita ja -tavoitteita. Selvitykseen sisältyy pohdintaa palkkausjärjestelmien kehittämis- ja tutkimustarpeista samapalkkaisuuslähtökohdista sekä kansainvälisiä malleja palkkatasa-arvon edistämisestä.

Selvitys samapalkkaisuutta edistävän palkkausjärjestelmähankkeen tarpeellisuudesta. Selvityshenkilön raportti. Selvityshenkilö Tuulikki Petäjäniemi. Helsinki 2006. 54 s.
Sosiaali- ja terveysministeriönö selvityksiä 2006:80
ISSN 1236-2115
ISBN 978-952-00-2239-6 (nid.), ISBN 978-952-00-2240-2 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2240-2
på svenska

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa