Sisältöön      
 
 
 
 
 

Julkaisut aiheittain: Hyvinvointi

14.05.2009
Julkaisuaika Otsikko Kieli Julkaisusarja
17.01.2012 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012. Suomen kansallinen toimintasuunnitelma sv en Raportteja ja muistioita 2011:20
19.06.2012 Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten sv Julkaisuja 2012:9
28.11.2012 Narkolepsiaan sairastuneen lapsen ja nuoren arki sekä siinä selviytyminen. Yksin ja yhdessä - tukien ja lähellä ollen sv Raportteja ja muistioita 2012:23
30.05.2012 Psykososiaaliset tekijät suomalaisessa työyhteisössä Raportteja ja muistioita 2012:14
12.10.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012 – 2015. Toimeenpanosuunnitelma sv Julkaisuja 2012:20
14.08.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) 2008–2011 arviointi. Loppuraportti Julkaisuja 2012:12
13.01.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonala sv en ru Esitteitä 2012:1
24.01.2012 Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma 2012 Raportteja ja muistioita 2012:2
01.06.2012 Tukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille Raportteja ja muistioita 2012:11
30.08.2012 Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM) sv en Julkaisuja 2012:8
16.08.2012 Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012–2015 sv Julkaisuja 2012:16
Jaa