Sisältöön      
 
 
 
 
 

Tapaturmat

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ja ohjaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä.

Tapaturmat ovat Suomen neljänneksi yleisin kuolinsyy. Suurin osa tapaturmista ja onnettomuuksista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat keskeinen kansanterveysongelma Suomessa. Niistä arvioidaan aiheutuvan neljän miljardin euron kustannukset vuodessa.

Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä osa-alue työsuojelun valvontatyötä.

ylipuolettapaturmistasattuuvapaa-aikana Avaa kuvasta isompi versio klikkaamalla sitä.

Tavoitteena Euroopan turvallisin maa vuonna 2015

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy on osa valtioneuvoston strategisia turvallisuuden edistämisen linjauksia. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on määritelty tavoite: Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Tämän saavuttamiseksi myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmia on suuresti vähennettävä. Nyt Suomi on EU-maiden välisessä vertailussa 20. sijalla.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelma (Sisäasiainministeriö)
Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukee sosiaali- ja terveysministeriön tavoiteohjelma, johon on laadittu valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpidesuositukset koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisylle vuosina 2007-2012. 

Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2007-2012. (STM:n julkaisuja 2006:24)


Yhteistyötä tapaturmien ehkäisyssä

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut koko tapaturma-alan yhteistyötä kehittävän Tapaturmayhteistyöryhmän, joka järjestää vuosittain tapaturmien ehkäisyn teemapäivän ja seminaareja alan toimijoille.

Tapaturmapäivä   tapaturmapäivä.fi


Ministeriö osallistuu myös Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimintaan.  Lisäksi ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön kanssa. Piste tapaturmille (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Kotitapaturmien ehkäisykampanja
Turvallisuussuunnittelun tietopankki

Katsaus suomalaisten turvallisuusasenteisiin

Korkeakouluharjoittelija Aura Kostiainen koosti elokuussa 2010 katsauksen suomalaisten turvallisuusasenteista tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista.

Katsaus suomalaisten turvallisuusasenteisiin. Suhtautuminen rikoksiin, väkivaltaan ja tapaturmiin sekä niiden ehkäisyyn (pdf, 293 kB)

17.03.2015
Jaa